ปรับปรุง Instructor Console (2015-01-25)

ขณะนี้ Instructor Console ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น พร้อม feature ในการ Link มาสู่ Clicker Console โดยตรง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. หน้าจอแบบ Responsive Design พร้อม เมนู short cut ทางซ้าย และหน้า console จดจำ Course ล่าสุด เพื่อความสะดวกในการแก้ไขและใช้งาน
  Screen Shot 2015-01-30 at 4.28.09 PM
 2. รองรับ การแสดงคำถามและรูปภาพที่ซับซ้อนในหน้า Clicker Console เพื่อให้สามารถใช้ถามคำถามที่ซับซ้อนได้
  Screen Shot 2015-01-30 at 4.43.54 PMScreen Shot 2015-01-30 at 4.27.23 PM
 3. มี Link เพื่ออำนาวยความสะดวกในการสร้าง Link โดยตรงจากหน้า PowerPoint หรือโปรแกรมแกรมใดใด มายังหน้า Clicker Console เพื่อถามคำถามได้ทันที
  Screen Shot 2015-01-30 at 4.46.36 PM
 4. สนับสนุนการแสดงผลแบบ Bar chart, Pie Chart เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม (รวมถึงการซ่อนผลลัพธ์ กรณียังไม่ต้องการให้ผู้ตอบเห็นคำถามของผู้อื่น)
  Screen Shot 2015-01-30 at 4.49.33 PMScreen Shot 2015-01-30 at 4.49.44 PM
 5. สนับสนุนระบบ Talk Back เพื่อการถามคำถามแบบ Interactive
 6. แสดงผลรับเป็น CSV เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ทีหลังใน SpreadSheet ได้
 7. นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ อีกมากมาย

ติ/ชม แนะนำการใช้งาน ติดต่อได้ทาง Facebook Page “Chula Clicker