ปรับปรุง Instructor Console (2015-01-25)

ขณะนี้ Instructor Console ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น พร้อม feature ในการ Link มาสู่ Clicker Console โดยตรง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หน้าจอแบบ Responsive Design พร้อม เมนู short cut ทางซ้าย และหน้า console จดจำ Course ล่าสุด เพื่อความสะดวกในการแก้ไขและใช้งาน รองรับ การแสดงคำถามและรูปภาพที่ซับซ้อนในหน้า Clicker Console เพื่อให้สามารถใช้ถามคำถามที่ซับซ้อนได้ มี Link เพื่ออำนาวยความสะดวกในการสร้าง Link โดยตรงจากหน้า PowerPoint หรือโปรแกรมแกรมใดใด มายังหน้า Continue reading ปรับปรุง Instructor Console (2015-01-25)